Poradnia medycyny pracy

Współdziałamy z pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami,  związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy oraz przeprowadzamy badania określone w odrębnych przepisach.

Wykonujemy:

  • badania wstępne, okresowe, kontrolne kandydatów do pracy i pracowników,
  • badania profilaktyczne na wniosek osób zainteresowanych objęciem profilaktyczną opieką zdrowotną (prowadzący działalność gospodarczą, rolnicy itp.)
  • badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich, kursów zawodowych
  • badania osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • badania osób ubiegających się o wydanie prawo jazdy i kierowców,
  • badania pracowników ochrony fizycznej
  • badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • wizytacje i przeglądy stanowisk pracy
  • badania marynarzy i rybaków

Wydanie orzeczenia o zdolności do pracy, oprócz badania lekarza medycyny pracy bardzo często wymaga dodatkowych konsultacji specjalistycznych (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, psychiatryczna itp.) oraz dodatkowych badań diagnostycznych (EKG, EEG, RTG, USG, spirometria, badania laboratoryjne, audiometryczne, perymetryczne itp.), które wykonywane są w poradniach i pracowniach WOMP – ZCLiP.

Zasady przyjęcia i rejestracji (tekst odnosi do Strona\1Menu glowne\Strefa pacjenta\Jak zerejestrować się do naszych przychodni).

Godziny otwarcia poradni:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9:15 - 10.30 8:00 - 10:30 8:00 - 10:30 -

W poradni badania przeprowadzą lekarze uprawnieni do sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi:

  • lek. med. Zbigniew Rawski

 

Badania oraz konsultacje wykonywane są w pracowniach i poradniach WOMP - ZCLiP zlokalizowanych w przychodni nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie lub w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33

WAŻNE - Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w rejestracji poradni medycyny pracy, która mieści się na I pietrze w pokoju 129 (rejestracja czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 - 13:00) 

lub telefonicznie - tel. nr +48 91 422 50 18 (rejestracja ogólna).

PACJENCIE, NA WIZYTĘ DO LEKARZA ZABIERZ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM