Poradnia medycyny pracy

Współdziałamy z pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami,  związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy oraz przeprowadzamy badania określone w odrębnych przepisach.

Wykonujemy:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne kandydatów do pracy i pracowników,
 • badania profilaktyczne na wniosek osób zainteresowanych objęciem profilaktyczną opieką zdrowotną (prowadzący działalność gospodarczą, rolnicy itp.)
 • badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich, kursów zawodowych
 • badania osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
 • badania osób ubiegających się o wydanie prawo jazdy i kierowców,
 • badania pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • wizytacje i przeglądy stanowisk pracy
 • badania marynarzy i rybaków

Wydanie orzeczenia o zdolności do pracy, oprócz badania lekarza medycyny pracy bardzo często wymaga dodatkowych konsultacji specjalistycznych (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, psychiatryczna itp.) oraz dodatkowych badań diagnostycznych (EKG, EEG, RTG, USG, spirometria, badania laboratoryjne, audiometryczne, perymetryczne itp.), które wykonywane są w poradniach i pracowniach WOMP – ZCLiP.

Zasady przyjęcia i rejestracji

Poradnia medycyny pracy przy Al. Żołnierza 12 w Stargardzie Szczecińskim znajduje się na II piętrze budynku.

Godziny otwarcia poradni:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00

 

W poradni badania przeprowadzą lekarze uprawnieni do sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi:

 • lek. med. Danuta Felcenloben-Główczewska

 • lek. med. Barbara Kowal-Bilicka

WAŻNE - Przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyn pracy należy zgłosić się do rejestracji, która znajduje się na parterze budynku.

Rejestracja do poradni medycyny pracy czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 18:00:

 • w rejestracji na II piętrze lub
 • telefonicznie pod nr tel. 91 573 96 25, 91 573 89 99

 

PACJENCIE, NA WIZYTĘ DO LEKARZA ZABIERZ Z SOBĄ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM