Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Oddział w Szczecinie
70-347 Szczecin
ul. Bolesława Śmiałego 33

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Skład Zarządu Oddziału

 

Przewodnicząca Oddziału

 dr Małgorzata Sysło - Przedpełska

Wiceprzewodnicząca Oddziału

dr Małgorzata Torzewska - Pawłowska

 

Sekretarz

dr Walentyna Waleszyńska - Stachera

Skarbnik

 dr Ewa Kiedrowska

 

Członkowie

dr Maria Wasilewska – Zużałek

dr n. med. Jan Achrem

dr Jan Rusin

 

Komisja rewizyjna

dr Julian Witkowski

dr Wojciech Wójtowicz

Składka roczna :

  • dla członków pracujących – 100,00 zł
  • dla członków: emerytów lub rencistów niepracujących - 50,00zł
  • lekarzy w trakccie specjalizacji z medycyny pracy – 50,00 zł

 

Nr konta : Bank BPH w Szczecinie 32 1060 0076 0000 3200 0135 0369

Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Deklaracja członka PTMP