Aktualności

 Budynek przychodni WOMP-ZCLiP w Chojnie na sprzedaż!

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie,
ul. Bolesława Śmiałego 33
informuje, 
że ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 10

Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu dostępne na stronie internetowej: http://wompszczecin.bip.eur.pl (w zakładce „Przetargi Publiczne” znak sprawy: 4/WOMP-ZCLiP/2015/PP)

Bezpośredni link do przetargu

Więcej nowości w WOMP