Aktualności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia
i Profilaktyki,
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin

tel.: 91 434 91 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.

  3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z WOMP-ZCLiP w celu realizacji usług medycznych, w tym laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym WOMP-ZCLiP (Administrator) zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa, w tym RODO.

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1318), w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat, bądź przez inny okres wskazany w art. 29 w/w ustawy.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Więcej nowości w WOMP