Aktualności

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33 informuje, że ogłoszono publiczny przetarg pisemny na zbycie

Aparatu RTG ogólnodiagnostycznego

producent: DEL MEDICAL (USA), Typ: C100C RAD, Nr fabryczny: CPD2505D07, Rok budowy: 2007r. 

Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu dostępne na stronie internetowej: http://wompszczecin.bip.eur.pl (w zakładce „Przetargi Publiczne” znak sprawy: 3/WOMP-ZCLiP/2018/PP

link do przetargu:  http://wompszczecin.bip.eur.pl/public/?id=186961 

 

Więcej nowości w WOMP