Aktualności

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy -
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,
ul. Bolesława Śmiałego 33
informuje,że ogłoszono rokowania na zbycie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego
(w trybie bezprzetargowym)
Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest na stronie internetowej: http://wompszczecin.bip.eur.pl (w zakładce „Bezprzetargowe zbycie
aktywów trwałych” znak sprawy: 1/WOMP-ZCLiP/2019/R)

Więcej nowości w WOMP