Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

w Szczecinie ul. Bolesława Śmiałego 33 prowadzi ciągły nabór na kurs kwalifikacyjny dla pieęniarek z zakresu

"PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH"

Kurs trwa cztery miesiące, realizowany jest w formie mieszanej:

  1. zajęcia teoretyczne: zjazdy piątki w godz. 15:30 -19:00 soboty i niedziele w godz. 9:00 – 18:00 – czas trwania trzy miesiące
  2. staż stacjonarny: czas trwania jeden miesiąc

Kurs kończy się egzaminem końcowym uprawniającym pielęgniarkę do realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Dokładny termin kursu zostanie ogłoszony w po uzyskaniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.


Liczba miejsc - 25
Orientacyjny koszt kursu wynosi 1900 zł

Szczegółowe informacje i zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 91 47 114 32 lub 91 471 53 71 lub w Dziale Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP – ZCLiP