Pracownia Spirometryczna

Badanie spirometryczne ma na celu określenie wydolności oddechowej pacjenta oraz sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Jest to badanie, służące do różnicowania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

W pracowniach WOMP-ZCLiP wykonujemy:

  • spirometrię
  • spirometrię z próbą rozkurczową
  • nebulizację (inhalacje)

Pracownie spirometryczne w przychodni przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie.

Rejestracja na badanie w dni powszednie w godzinach 7:30 – 18:00 lub telefonicznie 91 578 56 16 lub 91 834 27 44

 

W pracowniach można wykonać badania:

  • bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza z poradni WOMP – ZCLiP
  • zgodnie z cennikiem WOMP – ZCLiP

 

PACJENCIE, NA BADANIE ZABIERZ Z SOBĄ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM