Pracownia Spirometryczna

Badanie spirometryczne ma na celu określenie wydolności oddechowej pacjenta oraz sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Jest to badanie, służące do różnicowania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

W pracowniach WOMP-ZCLiP wykonujemy:

  • spirometrię
  • spirometrię z próbą rozkurczową
  • nebulizację (inhalacje)

Pracownie spirometryczne w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie, czynna jest w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 14:00 oraz w godzinach pracy poradni leczenia gruźlicy i chorób płuc. Pracownia znajduje się w gabinecie nr 25, na parterze budynku.

 

W pracowniach można wykonać badania:

  • bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza z poradni WOMP – ZCLiP
  • zgodnie z cennikiem WOMP – ZCLiP

 

PACJENCIE, NA BADANIE ZABIERZ Z SOBĄ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM