W celu zresetowanie hasła proszę wysłać maila wpisując w tytule wiadomości - "Prośba o zresetowanie hasła" podając celem weryfikacji Imię, Nazwisko i PESEL na adres:
rejestracja.internetowa@womp.szczecin.pl.

Po zresetowaniu hasła zostanie odesłana informacja o możliwości zalogowania się do rejestracji internetowej.

Powrót do strony rejestracji internetowej