Profilaktyka

Badania profilaktyczne pełnią bardzo ważną funkcję – pozwalają na wykrycie poważnych chorób we wczesnym stadium, co często daje szansę na 100% wyleczenie. To właśnie dzięki badaniom przesiewowym jesteśmy w stanie walczyć z chorobami, które na pierwszy rzut oka wydają się być nieuleczalnymi.

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby

Szczegółowe informacje na temat celów programu profilaktycznego znajdują się na stronie NFZ w Szczecinie http://www.nfz-szczecin.pl/profilaktyka_raka_szyjki_macicy.htm

Program realizowany jest w następujących przychodniach WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim:

  • przy ul. B. Śmiałego 33 w Szczecinie – w dniach: poniedziałek – czwartek w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w piątek w godz. od 8:00 – 14:00. Telefon do rejestracji poradni ginekologicznej: 91 43 49 136
  • przy Al. 3 go Maja 25-27, Szczecin – w godzinach pracy poradni ginekologiczno - położniczej. Telefon do rejestracji do poradni ginekologicznej : 91 471-58-32
  • przy ul.A. Mickiewicza 18w Stargardzie Szczecińskim –w godzinach pracy poradni ginekologiczno - położniczej. Telefon do rejestracji poradni ginekologiczno - położniczej 91 834 19 44 i 91 578 56 16

Każda zainteresowana pacjentka powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL a także dowód ubezpieczenia zdrowotnego. O szczegóły można również pytać pod podanymi powyżej numerami telefonu.