Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 1 lutego 2023

WOMP-ZCLiP poszukuje osoby na stanowisko Portier/Szatniarz

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, poszukuje osoby na stanowisko:

 

Portier – Szatniarz

 

Wymagania obligatoryjne :

·         wykształcenie min. podstawowe;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         osoba nie karana;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

·         gotowość do pracy w systemie zmianowym;

·         umiejętność do pracy w zespole;

Wymagania faktyczne :

·         Dokonywanie obchodu budynków zwracając uwagę na zamknięcia drzwi, stan zamków, pomieszczenia ogólnodostępne WC oraz gaszenie zbędnego oświetlenia.

·         Wydawanie i przyjmowanie od personelu kluczy do pomieszczeń oraz ich ewidencja.

·         Prowadzenie ewidencji wydawania kluczy będących pod szczególnym nadzorem.

·         Opisanie w dzienniku dyżuru braku zdania kluczy i przekazanie tej informacji przełożonemu, natychmiastowe zgłaszanie przełożonemu o wszelkich zauważonych kradzieżach, uszkodzeniach, awariach, zagrożeniach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zakładu.

·         W razie zaistnienia zagrożenia mogącego mieć wpływ na poważne skutki tj., pożar, ulatniający się gaz, pęknięcie rur centralnego ogrzewania itp. bezzwłoczne powiadomienie służb miejskich zgodnie ze spisem telefonów znajdującym się w portierni.

·         Otwieranie i zamykanie bramy głównej, podnoszenie szlabanu celem umożliwienia wjazdu pojazdom.

·         Otwieranie i zamykanie Przychodni, otwieranie i zamykanie drzwi przejściowych w poszczególnych budynkach, rozkodowywanie i kodowanie systemów alarmowych po opuszczeniu przez pracowników i zespołu sprzątającego pomieszczeń.

·         Obsługa szatni, tj.: przyjmowanie i wydawanie okryć wierzchnich, wypożyczanie pacjentom niepełnosprawnym wózków inwalidzkich, udzielanie wszelkich informacji o numerach gabinetów medycznych i przyjmujących w nich lekarzy.

·         Udzielanie informacji telefonicznej, przełączanie rozmów telefonicznych do abonentów wewnętrznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 

·         doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

·         obsługa monitoringu wizyjnego;

·         podstawowa obsługa komputera;

Umiejętności :

·         podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu,

·         wyznaczania priorytetów,

·         efektywnego wykorzystania czasu pracy,

·         odporność na stres,

·         odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność,

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,

·         praca zmianowa 6:00-14:00 i 14:00-21:00,

·         miejsce wykonywania czynności: Przychodnia WOMP – ZCLiP ul. Kopernika 18 w Szczecinie,

·         pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na podanym stanowisku prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@womp.szczecin.pl. w terminie do 8 lutego 2023 roku. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska wraz z dopiskiem: „Rekrutacja”.

 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.

Więcej aktualności

Data publikacji: 7 marca 2023

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Szczecin

Więcej informacji

Data publikacji: 7 marca 2023

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Stargard

Więcej informacji

Data publikacji: 15 lutego 2023

Kondolencje dla Pana dr n. med. Janusza Kołeckiego z powodu śmierci Ojca

Więcej informacji