Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 23 grudnia 2021

WOMP-ZCLiP zatrudni pracownika na stanowisko do spraw kadrowo – płacowych

Do zadań będzie należało:

– zapewnienie obsługi kadrowo – płacowej pracowników WOMP – ZCLiP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obsługę osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.

Wymagania:

– min. wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe)

– mile widziane doświadczenia w stosowaniu prawa pracy lub min. 1 rok pracy związanej z prowadzeniem obsługi kadrowo – płacowej

– umiejętność obsługi pakietu MS Office

– samodzielność, skrupulatność i obowiązkowość

– umiejętność pracy pod presją czasu

– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

– CV;

– list motywacyjny;

– skan dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

– odręcznie podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Termin składania ofert: 31.01.2022 r.

Oferty można przesyłać na adres:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,. Dział Kadrowo-Płacowy, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”,
  • e-mail: rekrutacja@womp.szczecin.pl

Proces rekrutacji obejmować będzie:

  • ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  • rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie

Dodatkowe informacje:

  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  • dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  • w przypadku składania dokumentów w wersji papierowej wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 stycznia 2022

Pracownik ds. utrzymania czystości w Przychodni nr 1 WOMP-ZCLiP przy ul.Bolesława Śmialego 33 w Szczecinie

Więcej informacji

Data publikacji: 13 stycznia 2022

WOMP-ZCLiP w Stargardzie zatrudni Lekarza Neurologa

Więcej informacji

Data publikacji: 13 stycznia 2022

WOMP-ZCLiP zatrudni lekarzy różnych specjalizacji

Więcej informacji