RPO

                       

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przychodni nr 4 w Stargardzie należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
  Umowa nr RPZP.02.05.00-32-A032/16-00

 • Instytucja odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018 rok

 • Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2019 rok

 • Orientacyjny koszt całkowity projektu: 4 027 386,54 zł

 • Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych: 1 764 958,57 zł

 • Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: 1 500 214,77 zł

CEL PROJEKTU

W II kwartale 2018 roku w Przychodni nr 4 przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie rozpocznie się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni nr 4 w Stargardzie należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie“.

Celem projektu jest obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektu i podgrzania c.w.u., obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii, obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie estetyki budynku.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku przychodni. Projekt pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym obiektu, zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz wpłynie na podniesienie jakości użytkowania obiektu przez pacjentów oraz pracowników.

Podczas remontu przychodnia będzie funcjonowała, a prace prowadzone będą etapami.

 

ZAKRES PRAC

W ramach projektu planuje się:

 • usprawnienie instalacji grzewczej,

 • docieplenie ścian zewnętrznych,

 • docieplenie stropu,

 • wymianę stolarki drzwiowej,

 • wymianę stolarki okiennej,

 • docieplenie ściany zewnętrznej,

 • usprawnienie wentylacji mechanicznej,

 • docieplenie dachu i podłogi przy gruncie,

 • usprawnienie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

 • docieplenie ściany w gruncie,

 • wymianę oświetlenia.