Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA SZCZEPIENIA OCHRONNE – WOMP – covid 19-1

Pobierz: Wykaz klauzul informacyjnych z zakresu danych osobowych wraz ze zdefiniowaniem odpowiedzialnych i sposobem wdrożenia w WOMP – ZCLiP w Szczecin.

Spis treści:

1) Klauzula Informacyjna RODO¹ dot. uzyskania dokumentacji medycznej
2) Klauzula Informacyjna RODO dot. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3) Klauzula Informacyjna RODO dot. udostępniania informacji publicznej
4) Klauzula Informacyjna RODO dot. Pacjentów
5) Klauzula informacyjna RODO dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w ramach POZ
6) Klauzula Informacyjna RODO dotycząca monitoringu wizyjnego
7) Klauzula Informacyjna RODO dot. skarg i wniosków kierowanych do podmiotu leczniczego
8) Klauzula informacyjna RODO – publikacja wizerunku
9) Klauzula informacyjna RODO– dla kontrahentów
10) Klauzula informacyjna RODO– dot. korespondencji
11) Klauzula informacyjna RODO– e-rejestracja
12) Klauzula informacyjna RODO dla oferentów
13) Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
14) Klauzula informacyjna RODO dla umów-zleceń, umów o dzieło, kontraktów
15) Klauzula informacyjna RODO dla umów o pracę
16) Klauzula informacyjna RODO dotycząca personelu medycznego
17) Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego
18) Polityka prywatności naszego Fanpage / Strony firmowej na Facebook
19) Polityka prywatności i cookies
20) Klauzula informacyjna RODO dotycząca osób, które w wyniku zebranego wywiadu epidemiologicznego,
zmierzonych parametrów mają lub nie mają symptomów podejrzenia zachorowania na COVID 19
21) Klauzula informacyjna dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
22) Klauzula informacyjna w przypadku nadania pełnomocnictw / upoważnień
23) Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych kontaktowych w związku z organizacją pracy Administratora
24) Klauzula informacyjna w kontekście powierzenia sprzętu, w tym mobilnego (telefon służbowy, laptop itp.)
25) Klauzula informacyjna w kontekście nadania uprawnień do pracy w systemach IT
26) Klauzula informacyjna dla osób należących do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
27) Klauzula informacyjna w ramach wglądu do wyników badań laboratoryjnych pełnopłatnych

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

Więcej aktualności

Data publikacji: 11 lipca 2024

Nowa lokalizacja Pracowni USG w Stargardzie

Więcej informacji

Data publikacji: 1 lipca 2024

Chłodniej w szczecińskich WOMP-ach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Mammografia skryningowa: zgłaszają się coraz młodsze pacjentki

Więcej informacji