Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Ochrona danych osobowych

Pobierz: Wykaz klauzul informacyjnych z zakresu danych osobowych wraz ze zdefiniowaniem odpowiedzialnych i sposobem wdrożenia w WOMP – ZCLiP w Szczecin.

Spis treści:

1) Klauzula Informacyjna RODO¹ dot. uzyskania dokumentacji medycznej
2) Klauzula Informacyjna RODO dot. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3) Klauzula Informacyjna RODO dot. udostępniania informacji publicznej
4) Klauzula Informacyjna RODO dot. Pacjentów
5) Klauzula informacyjna RODO dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w ramach POZ
6) Klauzula Informacyjna RODO dotycząca monitoringu wizyjnego
7) Klauzula Informacyjna RODO dot. skarg i wniosków kierowanych do podmiotu leczniczego
8) Klauzula informacyjna RODO – publikacja wizerunku
9) Klauzula informacyjna RODO– dla kontrahentów
10) Klauzula informacyjna RODO– dot. korespondencji
11) Klauzula informacyjna RODO– e-rejestracja
12) Klauzula informacyjna RODO dla oferentów
13) Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
14) Klauzula informacyjna RODO dla umów-zleceń, umów o dzieło, kontraktów
15) Klauzula informacyjna RODO dla umów o pracę
16) Klauzula informacyjna RODO dotycząca personelu medycznego
17) Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego
18) Polityka prywatności naszego Fanpage / Strony firmowej na Facebook
19) Polityka prywatności i cookies
20) Klauzula informacyjna RODO dotycząca osób, które w wyniku zebranego wywiadu epidemiologicznego,
zmierzonych parametrów mają lub nie mają symptomów podejrzenia zachorowania na COVID 19
21) Klauzula informacyjna dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
22) Klauzula informacyjna w przypadku nadania pełnomocnictw / upoważnień
23) Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych kontaktowych w związku z organizacją pracy Administratora
24) Klauzula informacyjna w kontekście powierzenia sprzętu, w tym mobilnego (telefon służbowy, laptop itp.)
25) Klauzula informacyjna w kontekście nadania uprawnień do pracy w systemach IT
26) Klauzula informacyjna dla osób należących do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
27) Klauzula informacyjna w ramach wglądu do wyników badań laboratoryjnych pełnopłatnych

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
  • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
  • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.