Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. ) do zadań Działu należy realizacja zadań służby medycyny pracy , a w szczególności :

 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
 • udzielanie konsultacji p.j.s.m.p i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie podjęcia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy powinno zawierać:

 1. nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko;
 2. adres miejsca wykonywania praktyki, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 , albo adres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2;
 3. oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej i adres tego zakładu, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy będąca zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej wydzieloną w celu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi;
 4. numer prawa wykonywania zawodu;
 5. termin podjęcia lub zakończenia działalności
 6. informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badań profilaktycznych lub wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Wzory formularzy zgłoszenia lub zakończenia działalności w załączeniu:

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, pracodawcami i innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o służbie medycyny pracy.

Kierownikiem Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia jest
lek. med. Małgorzata Torzewska-Pawłowska,
specjalista medycyny pracy,
tel. 91-43 -49- 140,
e-mail: torzewska.malgorzata@womp.szczecin.pl

W dziale pracują:

 • Aleksandra Tyrlik – specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej
 • Joanna Gisicka – specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej

tel. 91 43-49-139,
e-mail: metorg@womp.szczecin.pl

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.