Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Lekarz

Konsultacje wykonywane przez WOMP – ZCLiP na wniosek lekarza:

Konsultacje podstawowych jednostek medycyny pracy udzielane są w przypadkach trudnych orzeczniczo.

Lekarze służby medycyny pracy (podstawowe jednostki służby medycyny pracy) mogą skierować do Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego WOMP – ZCLiP osoby badane (np. pracowników) wraz z charakterystyką stanowiska pracy ze sformułowaniem problemu orzeczniczego na Skierowaniu. Po przeprowadzeniu konsultacji  w WOMP – ZCLiP, wydawana jest Karta Informacyjna z odpowiedzią dla lekarza kierującego.

Rejestry uprawnionych lekarzy, psychologów i pielęgniarek służby medycyny pracy

WOMP – ZCLiP prowadzi na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku następujące rejestry:

 1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, gdzie wpisany może być lekarz spełniający określone w przepisach  kwalifikacje
 2. Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, gdzie wpisany może być psycholog spełniający określone w przepisach  kwalifikacje
 3. Rejestr pielęgniarek służb medycyny pracy dla pielęgniarek posiadających  kwalifikacje Pielęgniarki służby medycyny pracy lub Pielęgniarki – specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

Aby dokonać wpisu do rejestrów uprawnionych lekarzy, psychologów i pielęgniarek  należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do stosownego rejestru skierowany do Dyrektora WOMP – ZCLiP z załączonymi dokumentami:

 • kserokopie dyplomu  i dokumentacji poświadczającej posiadanie określonych kwalifikacji
 • w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji – kopia karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy

Wszystkie dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem:

 • wykaz lekarzy uprawnionych do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • wykaz  psychologów prowadzących działalność w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Szkolenia

Informacje o zbliżających się szkoleniach będą zamieszczane na bieżąco.

Więcej aktualności

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 7 stycznia 2021

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 6 stycznia 2021

Szczepienia przeciw grypie – pytania i odpowiedzi

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.