Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Dla pracowników

Zapraszamy na badania profilaktyczne, które wykonujemy na podstawie Skierowania od pracodawcy.

W naszej Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • Badania profilaktyczne narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania osób samozatrudniających się (np. prowadzących działalność gospodarczą, rolników)

Zakres badań profilaktycznych dla pracownika zatrudnionego na wskazanym stanowisku pracy ustalany jest zgodnie ze wskazówkami metodycznymi stanowiący załącznik do Rozp MZ z dnia 30 maja 1996 r.  (Dz. U. 1996.69.332) oraz w oparciu o skierowanie na badanie profilaktyczne wydane przez pracodawcę z charakterystyką stanowiska pracy.  W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony na podstawie decyzji lekarza medycyny pracy, po uwzględnieniu stanu zdrowia badanego.

W ramach naszej poradni możecie wykonać Państwo jeszcze następujące badania:

 • sędzia, komornik, ławnik, syndyk
 • Badania pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • marynarz, rybak
 • inne

Ważne

Pracownik na badanie powinien się zgłosić ze:

 • skierowaniem od pracodawcy, (zgodnie z obowiązującym od 01.04.2015 r. wzorem Skierowania – załącznik do rozporządzenia, Dz.U z 30.03.2015r. Poz.457 Rozp.Min.Zdrowia z dnia 26.03.2015 r)
 • ważnym dokumentem tożsamości,
 • dokumentacją medyczną w przypadku rozpoznania schorzeń (karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia o prowadzonym leczeniu)
 • na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) z pisemną informacją od lekarza leczącego o rozpoznaniu i prowadzeniu leczenia schorzenia, które było przyczyną zwolnienia lekarskiego, ewentualnie dokumentacją medyczną do wglądu.

Badania wykonują uprawnieni lekarze i specjaliści,  z wykorzystaniem  wysokiej jakości sprzętu.

Badanie profilaktyczne przy zgłoszeniu się do gabinetu lekarskiego ze skierowaniem od pracodawcy w godzinach porannych  wykonujemy w ciągu jednego dnia.

Więcej aktualności

Data publikacji: 11 lipca 2024

Nowa lokalizacja Pracowni USG w Stargardzie

Więcej informacji

Data publikacji: 1 lipca 2024

Chłodniej w szczecińskich WOMP-ach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Mammografia skryningowa: zgłaszają się coraz młodsze pacjentki

Więcej informacji