Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Dla pracowników

Zapraszamy na badania profilaktyczne, które wykonujemy na podstawie Skierowania od pracodawcy.

W naszej Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • Badania profilaktyczne narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania osób samozatrudniających się (np. prowadzących działalność gospodarczą, rolników)

Zakres badań profilaktycznych dla pracownika zatrudnionego na wskazanym stanowisku pracy ustalany jest zgodnie ze wskazówkami metodycznymi stanowiący załącznik do Rozp MZ z dnia 30 maja 1996 r.  (Dz. U. 1996.69.332) oraz w oparciu o skierowanie na badanie profilaktyczne wydane przez pracodawcę z charakterystyką stanowiska pracy.  W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony na podstawie decyzji lekarza medycyny pracy, po uwzględnieniu stanu zdrowia badanego.

W ramach naszej poradni możecie wykonać Państwo jeszcze następujące badania:

 • sędzia, komornik, ławnik, syndyk
 • Badania pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • marynarz, rybak
 • inne

Ważne

Pracownik na badanie powinien się zgłosić ze:

 • skierowaniem od pracodawcy, (zgodnie z obowiązującym od 01.04.2015 r. wzorem Skierowania – załącznik do rozporządzenia, Dz.U z 30.03.2015r. Poz.457 Rozp.Min.Zdrowia z dnia 26.03.2015 r)
 • ważnym dokumentem tożsamości,
 • dokumentacją medyczną w przypadku rozpoznania schorzeń (karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia o prowadzonym leczeniu)
 • na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) z pisemną informacją od lekarza leczącego o rozpoznaniu i prowadzeniu leczenia schorzenia, które było przyczyną zwolnienia lekarskiego, ewentualnie dokumentacją medyczną do wglądu.

Badania wykonują uprawnieni lekarze i specjaliści,  z wykorzystaniem  wysokiej jakości sprzętu.

Badanie profilaktyczne przy zgłoszeniu się do gabinetu lekarskiego ze skierowaniem od pracodawcy w godzinach porannych  wykonujemy w ciągu jednego dnia.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 7 stycznia 2021

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.