Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Odwołania od orzeczeń

Odwołania od orzeczeń

Przeprowadzane są w Dziale Konsultacyjno-Orzeczniczym WOMP – ZCLiP i dotyczą:

 • Badań profilaktycznych
 • Nauczycieli – urlop na poratowanie zdrowia
 • Kierowców
 • Marynarzy
 • innych przewidzianych w przepisach prawa

Procedura badania w trybie odwoławczym:

 • Od orzeczenia wydanego w I instancji odwołać się może zainteresowana strona zgodnie z Pouczeniem umieszczonym na wydanym Orzeczeniu/Zaświadczeniu (tryb i termin wniesienia odwołania, organ uprawniony do przeprowadzenia badania odwoławczego)
 • Odwołanie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem lekarza, który wydał sporne Zaświadczenie
 • Lekarz ten, ma obowiązek przesłania dokumentacji do Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego WOMP – ZCLiP wraz z:
  • Pismem przewodnim – wnioskiem lekarza o wykonanie badania w trybie odwoławczym
  • Kartą badania
  • Orzeczeniem/Zaświadczeniem, od którego wniesiono odwołanie
  • Skierowaniem (jeżeli było wystawione np. przez pracodawcę),
  • Wykonanymi konsultacjami i badaniami oraz pozostałą dokumentację medyczną
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentacji od lekarza osoba, której dotyczy orzeczenie jest wzywana (telefonicznie lub listownie) na badanie do WOMP – ZCLiP
 • Po przeprowadzeniu badania w trybie odwoławczym, wydawane zostaje ostateczne zaświadczenie lekarskie.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji