Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Odwołania od orzeczeń

Odwołania od orzeczeń

Przeprowadzane są w Dziale Konsultacyjno-Orzeczniczym WOMP – ZCLiP i dotyczą:

 • Badań profilaktycznych
 • Nauczycieli – urlop na poratowanie zdrowia
 • Kierowców
 • Marynarzy
 • innych przewidzianych w przepisach prawa

Procedura badania w trybie odwoławczym:

 • Od orzeczenia wydanego w I instancji odwołać się może zainteresowana strona zgodnie z Pouczeniem umieszczonym na wydanym Orzeczeniu/Zaświadczeniu (tryb i termin wniesienia odwołania, organ uprawniony do przeprowadzenia badania odwoławczego)
 • Odwołanie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem lekarza, który wydał sporne Zaświadczenie
 • Lekarz ten, ma obowiązek przesłania dokumentacji do Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego WOMP – ZCLiP wraz z:
  • Pismem przewodnim – wnioskiem lekarza o wykonanie badania w trybie odwoławczym
  • Kartą badania
  • Orzeczeniem/Zaświadczeniem, od którego wniesiono odwołanie
  • Skierowaniem (jeżeli było wystawione np. przez pracodawcę),
  • Wykonanymi konsultacjami i badaniami oraz pozostałą dokumentację medyczną
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentacji od lekarza osoba, której dotyczy orzeczenie jest wzywana (telefonicznie lub listownie) na badanie do WOMP – ZCLiP
 • Po przeprowadzeniu badania w trybie odwoławczym, wydawane zostaje ostateczne zaświadczenie lekarskie.

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.