Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Dewizą Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie jest :

DBAŁOŚĆ O KAŻDEGO PACJENTA – ZAWSZE I WSZĘDZIE.

Swoją misję WOMP – ZCLiP realizuje wykorzystując najlepszą wiedzę, doświadczenie personelu oraz nowe technologie medyczne poprzez organizowanie i udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY- ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA i PROFILAKTYKI z siedzibą w Szczecinie ustala politykę zintegrowanego systemu zarządzania dotyczącą jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania rozumiemy jako:

 • spełnianie wymagań aktów normatywnych, w tym w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez realizowanie umów,

 • realizowanie praw pacjenta,

 • terminową realizację wizyt udzielanych świadczeń,

 • poprawę zarządzania zintegrowanym systemem poprzez ciągłe szkolenie pracowników, podnoszenie ich świadomości oraz angażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • ciągłe doskonalenie oraz rozwijanie zintegrowanego systemu zarządzania,

 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez optymalizację gospodarki odpadami,

 • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska oraz bhp,

 • zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych i technicznych w celu wrażania polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

Gwarancją prawidłowego zarządzania zintegrowanym systemem jest stałe podnoszenie świadomości pracowników. Pracownicy organizacji znają, rozumieją oraz realizują cele i zadania wynikające z wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Niniejsza polityka jest okresowo przeglądana i weryfikowana.

Zintegrowanym systemem zarządzania zarządza Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością.

Szczecin, dnia 15 listopada 2015 r.

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.