Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Kierowca

W naszej poradni wykonywane są kompleksowo wszystkie badania dla kierowców i kandydatów na kierowców, w tym:

 • Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy na kierowców i kierowcy wnioskujący osobiście o badanie, w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami. Osoby te podlegają badaniom  na podstawie z art. 75.1 p. 1, 2 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)
 • kierowcy skierowani przez starostę na badania. Kierowcy ci badani są w  naszym Ośrodku w trybie określonym w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.), zgodnie z art. 75.1 p. 3 – 5 to osoby podlegające badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu określenia  braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

WAŻNE! ZGODNIE Z § 10, UST. 1 POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA JEDNOSTKAMI UPRAWNIONYMI DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 75, UST. 1, PKT. 3 – 5 USTAWY SĄ WOJEWÓDZKIE OŚRODKI MEDYCYNY PRACY,WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY BADANEJ.

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien być na czczo i musi okazać:

 • aktualny dokument potwierdzający tożsamość
 • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (oryginał), jeżeli badanie odbywa się w trybie art. 75.1 p. 3 – 5 ustawy
 • kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącą schorzeń rozpoznanych i leczonych,
 • książeczkę wojskową (mężczyźni)
 • zobowiązane są do przedłożenia do badania: karty konsultacyjnej diabetologicznej lub karty konsultacyjnej neurologicznej.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zarejestrowanie się w rejestracji Poradni Medycyny Pracy w Szczecinie:

 • ul. Bolesława Śmiałego 33
 • na V piętrze
 • telefon
  • 91 4349170,
  • 91 485 00 58

Badania psychologiczne:

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie psychologiczne, wystawione przez starostę lub badającego lekarza, mogą je wykonać u uprawionego psychologa w Poradni Psychologicznej WOMP – ZCLiP

Więcej aktualności

Data publikacji: 7 stycznia 2021

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 7 stycznia 2021

Kondolencje dla Pani Bożeny Bakiery

Więcej informacji

Data publikacji: 23 grudnia 2020

Odpłatne szczepienia przeciw grypie

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.