Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Zasady przyjęcia i rejestracji

Kto i w jaki sposób może zarejestrować się do przychodni i poradni działających w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki?

W przychodniach WOMP – ZCLiP przyjmowani są:

  • bezpłatnie – pacjenci ubezpieczeni lub nieubezpieczeni z prawem do świadczeń (zgodnie z wymogami NFZ) – na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego,
  • odpłatnie zgodnie z cennikiem – pacjenci nieubezpieczeni bez prawa do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

W ramach medycyny pracy i badań psychologicznych przyjmowani są:

  • pracownicy oraz uczniowie – badanie finansowane przez pracodawców lub inne podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • osoby samodzielnie wnioskujące o badania – koszt badania pokrywają osobiście zgodnie z obowiązującym cennikiem

Rejestracja do lekarzy rodzinnych (POZ) możliwa jest:

  • osobiście – przy okienku rejestracji każdej z przychodni WOMP – ZCLiP,
  • telefonicznie,
  • internetowo – poprzez stronę internetową WOMP – ZCLiP (założenie konta możliwe przez internet bądź bezpośrednio w rejestracji każdej przychodni WOMP – ZCLiP).

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest:

Do poradni konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej (wypis ze szpitala nie jest skierowaniem do poradni). W razie stanu nagłego (na przykład wypadek) porada zostanie udzielona bez skierowania.

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (źródło http://www.nfz-szczecin.pl/n-3589-1.htm)

WAŻNE! Z dniem 1 stycznia 2015 roku do lekarza okulisty i dermatologa wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego

Lista specjalistów w przychodniach WOMP – ZCLiP, do których nie wymagane jest skierowanie:

  • ginekolog,
  • psychiatra,
  • onkolog.

Więcej aktualności

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni lekarzy POZ oraz lekarzy różnych specjalizacji / w trakcie specjalizacji

Więcej informacji

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, do NiŚOZ, do punktu szczepień dla dzieci

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2024

Ginekolodzy znów przyjmują w Stargardzie

Więcej informacji