Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Programy dofinansowane z UE, RPO i inne

PoCOVID-owe zakupy specjalistycznego sprzętu

Zakup aparatury medycznej oraz innego sprzętu specjalistycznego na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej, w tym poCOVID-owej

Plik PDF: Opis projektu „Zakup aparatury medycznej oraz innego sprzętu specjalistycznego na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej, w tym poCOVID-owej”

 

 


Termomodernizacja Przychodni nr 4 w Stargardzie:

Termomodernizacja budynku Przychodni nr 4 w Stargardzie należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

Plik PDF: Opis projektu „Termomodernizacja budynku Przychodni nr 4 w Stargardzie należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.”


Zachodniopomorskie E-Zdrowie

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie E-Zdrowie”

Plik PDF: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie E-Zdrowie”

Flaga Rzeczpospolita Polska


PROJEKT ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: „NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA”

Zadanie pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”

Dofinansowanie: 566 499,60 zł
Całkowita wartość inwestycji: 599 674,70 zł

Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – MAMMOGRAFY”, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie otrzymał dofinansowanie od Ministra Zdrowia w wysokości 566 499,60 zł.

W wyniku przetargu zakupiliśmy MAMMOGRAF CYFROWY AMULET INNOVALITY FDR MS-3500, producent FUJIFILM Corporation/Japonia. Nowy mammograf został zainstalowany w naszej pracowni mammograficznej, znajdującej się na I piętrze w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie.

Zakupiony w ramach umowy MAMMOGRAF będzie wykorzystywany  przez okres 5 lat, wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy zawartej przez WOMP-ZCLiP z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

Celem realizowanego projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć  technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zapraszamy !!!

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy.

Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej 

Więcej aktualności

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni lekarzy POZ oraz lekarzy różnych specjalizacji / w trakcie specjalizacji

Więcej informacji

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, do NiŚOZ, do punktu szczepień dla dzieci

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2024

Ginekolodzy znów przyjmują w Stargardzie

Więcej informacji