Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Skargi i wnioski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmuje skargi i wnioski w kwestiach medycznych jak i organizacji pracy części medycznej we wtorki i czwartki.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania przyjmuje skargi i wnioski dotyczące działalności administracyjnej w terminie wcześniej uzgodnionym za pośrednictwem sekretariatu WOMP–ZCLiP – numer telefonu 91 43 49 121.

1. Skargi i wnioski można składać za pomocą:

  •  faksu na numer 91 484 59 67,
  •  mailowo, na adres: sekretariat@womp.szczecin.pl,
  •  a także osobiście u kierowników jednostek organizacyjnych w wyznaczonych godzinach. Informacja o godzinach przyjęć pacjentów znajduje się w zakładce o nas – kadra zarządzająca.

2. Skargi pisemne przyjmowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00, w kancelarii siedziby WOMP – ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 oraz w jednostkach:

  • w administracji Przychodni WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin,
  • w administracji Przychodni WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika 18, 70 – 241 Szczecin,
  • w administracji Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej WOMP-ZCLiP nr 3 przy ul. Mikołaja Kopernika 18, 70 – 241 Szczecin,
  • w administracji Przychodni WOMP-ZCLiP nr 4 przy ul. Adama Mickiewicza 18, 73-110 Stargard,
  • w administracji Przychodni WOMP-ZCLiP nr 5 przy al.Żołnierza 12, 73-110 Stargard.

3. Skargi dotyczące bieżącej działalności rozpatrują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem kompetencji w godzinach pracy.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji