Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Skargi i wnioski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmuje skargi i wnioski w kwestiach medycznych jak i organizacji pracy części medycznej we wtorki i czwartki w godzinach 13:00 – 14:00.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania przyjmuje skargi i wnioski dotyczące działalności administracyjnej w terminie wcześniej uzgodnionym za pośrednictwem sekretariatu WOMP–ZCLiP – numer telefonu 91 43 49 121.

1. Skargi i wnioski można składać za pomocą:

  •  faksu na numer 91 484 59 67,
  •  mailowo, na adres: sekretariat@womp.szczecin.pl,
  •  a także osobiście u kierowników jednostek organizacyjnych w wyznaczonych godzinach. Informacja o godzinach przyjęć pacjentów znajduje się w zakładce o nas – kadra zarządzająca.

2. Skargi pisemne przyjmowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00, w kancelarii siedziby WOMP – ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 oraz w jednostkach:

  • w administracji Przychodni Kolejowej nr 5 przy al. 3 Maja 25 – 27, 70 – 215 Szczecin,
  • w administracji Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18, 70 – 241 Szczecin,
  • w administracji Przychodni PPL1 ul. Mikołaja Kopernika 18, 70 – 241 Szczecin,
  • w administracji Zespołu Przychodni Stargard przy ul. Adama Mickiewicza 18 (w Przychodni PK6) 73-110 Stargard.

3. Skargi dotyczące bieżącej działalności rozpatrują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem kompetencji w godzinach pracy.

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 września 2021

WOMP-ZCLiP zatrudni lekarzy różnych specjalizacji

Więcej informacji

Data publikacji: 20 sierpnia 2021

Uwaga: zmiana wejścia na Nocną i Świąteczną Opiekę w dniach 21-22 sierpnia oraz 28-29 sierpnia 2021

Więcej informacji

Data publikacji: 13 sierpnia 2021

Przełączenie centrali telefonicznej

Więcej informacji