Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Dział Konsultacyjno-Orzeczniczy

Dział Konsultacyjno-Orzeczniczy realizuje zadania nałożone na WOMP – ZCLiP ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004.125.1317).

W ramach Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego działają:

 • Poradnia Chorób Zawodowych
 • Poradnia dla Młodocianych
 • Poradnia Konsultacyjna Medycyny Pracy
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych – w zakresie orzecznictwa o chorobach zawodowych
 • Poradnia dla Narażonych na Czynniki Rakotwórcze, Pyły Zwłókniające i Wibracje Prowadzenie lekarskich badań okresowych dla osób, które były zatrudnione w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających w przypadku gdy podmiot który zatrudniał pracownika uległ likwidacji. Badanie odbywa się na wniosek byłego pracownika.
 • Komisje Odwoławcze

Świadczenia w ramach Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego udzielane są tylko w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie

Godziny otwarcia poradni:

Pon Wt Śr Czw Pt
8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00

Nasi specjaliści:

 • lek. med. Małgorzata Sysło-Przedpełska
 • dr n. med. Anna Józefowicz
 • lek. med. Elżbieta Podolska–Witkowska

WAŻNE!
PRZED ZGŁOSZENIEM SIĘ NA BADANIE DO LEKARZA MEDYCYN PRACY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA V PIĘTRZE BUDYNKU.

Rejestracja do Działu Konsultacyjno- Orzeczniczego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 18:00:

 • w rejestracji poradni na V piętrze lub
 • telefonicznie pod nr tel. 91 43 49 170.

Więcej aktualności

Data publikacji: 30 października 2020

Dodatkowe numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLIP

Więcej informacji

Data publikacji: 28 października 2020

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

Więcej informacji

Data publikacji: 20 października 2020

Ruszamy z gimnastyką korekcyjną dla dzieci

Więcej informacji