Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Choroby zawodowe

Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej narażeniem zawodowym. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Podstawa prawna: Art. 2351 i 2352 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 825)

WAŻNE – WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W  ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R., POZ. 869, Z PÓŹN. ZM.

Procedura orzecznicza:

prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych. O rozpoznanie choroby zawodowej może ubiegać się każdy pracownik, u którego lekarz bądź on sam u siebie podejrzewa chorobę zawodową. W takim przypadku należy złożyć skierowanie do Poradni Chorób Zawodowych (Plik PDF: skierowanie do Poradni Chorób Zawodowych) w sekretariacie  WOMP – ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie. Po przekazaniu skierowania do poradni, pacjent jest wzywany na badania, zbierane są również informacje na temat warunków pracy w jakich był/jest on zatrudniony. Po zakończeniu postępowania wydawane jest orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej a pacjent informowany jest o dalszym trybie postępowania.

Podstawy prawne, druki

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
  • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
  • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.