Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Uczeń, Student, Doktorant, Słuchacz kursu zawodowego

Badania profilaktyczne

Wykonywane  są na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144)

Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego WOMP – ZCLiP, w ramach Poradni Medycyny Pracy wykonuje nieodpłatne lekarskie badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badaniu uczniowie i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich powinni posiadać:

  • Skierowanie wydane przez szkołę/uczelnię (kandydat może uzyskać orzeczenie o zdolności do nauki na maksymalnie 3 kierunkach nauki).
  • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty i ważna legitymacja szkolna)
  • Kartę Zdrowia Ucznia
  • Książeczkę Zdrowia Dziecka, dokumentację medyczną, jeżeli było prowadzone leczenie ( zaświadczenia o  leczeniu, karty informacyjne leczenia szpitalnego i specjalistycznego)

WAŻNE – BADANIA LEKARSKIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH WYKONYWANE SĄ W OBECNOŚCI RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Poradnia dla Młodocianych

WOMP – ZCLiP prowadzi Poradnię dla Młodocianych. Badane są w niej dzieci i młodzież, które mają problemy zdrowotne i wymagają szczegółowej oceny zdolności do podjęcia nauki określonego zawodu oraz pomocy we wskazaniu kierunku dalszego kształcenia. Badanie w Poradni dla Młodocianych odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zarejestrowanie się w  rejestracji Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33 na V piętrze, telefon 91 4349170, 91 485 00 58

Więcej aktualności

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
  • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
  • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.