Dla Pacjenta

Profilaktyka

Wskazówki przed badaniami

Cennik

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych

Zasady przyjęcia i rejestracji

Przydatne adresy

Prawa pacjenta

Skargi i wnioski

Dokumentacja medyczna

Rejestracje

Zaopatrzenie ortopedyczne - sklep

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW WOMP-ZCLIP


DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie


swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

(dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia

i Profilaktyki,
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin

tel.: 91 434 91 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.

 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust.2 lit. h

  RODO.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

  osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych

  z WOMP-ZCLiP w celu realizacji usług medycznych, w tym laboratoria analityczne

  i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym WOMP-ZCLiP (Administrator) zawarł umowy

  powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi

  administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

  ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

  Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa, w tym

  RODO.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i
  Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1318), w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat, bądź przez inny okres wskazany w art. 29 w/w ustawy.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.