Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Інформація для пацієнтів з України

У зв’язку з бойовими діями в Україні, громадянi України, які прибули з України після початку бойових дій (після 24.02.2022), включно з людьми, які приїхали з України спочатку до іншої країни, що межує з Україною, а потім до Польщі, можуть реєструватися до лікарів у надзвичайних ситуаціях та інших, описаних нижче.

До обсягу допомоги входять послуги, що виникають у зв’язку з невідкладними медичними потребами або необхідним продовженням тривалого лікування, зокрема:

 • Надзвичайні ситуації
 • Гострі інфекційні захворювання
 • Хронічні захворювання (продовження лікування – рецепти на хронічні ліки, онколікування, діаліз, загострення хронічного захворювання)
 • Догляд за вагітністю

Реєстрація

Записатися на прийом до сімейного лікаря можна:

– за телефоном за наступним номером: 91 43 49 200

– особисто або через третье лицо в наших поліклініках

Наші медичні клініки:

 • Поліклініка WOMP-ZCLiP Nr 1 – ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin
 • Поліклініка WOMP-ZCLiP Nr 2Kopernika 18, 70-241 Szczecin
 • Поліклініка WOMP-ZCLiP Nr 4Adama Mickiewicza 18, 73-110 Stargard
 • Поліклініка WOMP-ZCLiP Nr 5Aleja Żołnierza 12, 73-110 Stargard

 

 

ШАНОВНИЙ ПАЦІЄНТ,

Відповідно до Постанови Ради Міністрів від 27 лютого 2022 року про встановлення деяких обмежень, розпоряджень та заборон у зв’язку з виникненням епідемії, в клініці  WOMP-ZCLiP, як і в усіх інших медичних установах

є обов’язок прикривати рот і ніс за допомогою МАСКИ!

 

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ

Согласно Постановлению Совета Министров от 27 февраля 2022 г. об установлении некоторых ограничений, распоряжений и запретов в связи с возникновением эпидемии, в клинике WOMP-ZCLiP, как и во всех других медицинских учреждениях есть обязанность прикрывать рот и нос с помощью МАСКИ !

 


Informacje dla pacjentów z Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie obywatele Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy po rozpoczęciu działań wojennych (po 24 lutego 2022 r.), w tym osoby, które przybyły z Ukrainy najpierw do innego państwa sąsiadującego z Ukrainą, a następnie do Polski, mogą w nagłych przypadkach oraz innych sytuacjach opisanych poniżej zarejestrować się do lekarzy.

Zakres opieki obejmuje świadczenia powstałe w związku z pilnymi potrzebami medycznymi lub koniecznością kontynuacji długotrwałego leczenia, w tym:

 • Nagły wypadek
 • Ostre choroby zakaźne
 • Choroby przewlekłe (kontynuacja leczenia – recepty na leki przewlekłe, leczenie raka, dializy, zaostrzenie choroby przewlekłej)
 • Opieka nad ciążą

Rejestracja

Na wizytę u lekarza rodzinnego możesz umówić się:

– telefonicznie pod numerem: 91 43 49 200

– osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w naszych klinikach

Nasze Przychodnie:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP Nr 1 – ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin
 • Przychodnia WOMP-ZCLiP Nr 2 – ul. Kopernika 18, 70-241 Szczecin
 • Przychodnia WOMP-ZCLiP Nr 4 – ul. Adama Mickiewicza 18, 73-110 Stargard
 • Przychodnia WOMP-ZCLiP Nr 5 – Aleja Żołnierza 12, 73-110 Stargard

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji