Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 7 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Andrzeja Pertkiewicza

Poruszeni smutną wiadomością,

pracownicy WOMP-ZCLiP w Szczecinie żegnają wieloletniego pracownika

dr n. med. Andrzeja Pertkiewicza

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i współpracownicy WOMP-ZCLiP

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji