Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 21 października 2022

Kondolencje dla Pani lek. med. Małgorzaty Torzewskiej – Pawłowskiej z powodu śmierci Ojca

Pani lek. med.
Małgorzacie Torzewskiej – Pawłowskiej

wyrazy najgłębszego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Ojca

składają Dyrekcja i Pracownicy
WOMP – ZCLiP
w  Szczecinie

Więcej aktualności

Data publikacji: 29 września 2023

Nowoczesny sprzęt trafił do przychodni WOMP

Więcej informacji

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 września 2023

Kondolencje dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza

Więcej informacji