Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 18 października 2022

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. lek.med. Jana Rusina

W imieniu Dyrekcji, pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Oddział Szczecin składamy wyrazy głębokiego smutku i żalu rodzinie i bliskim

śp. lek. med. Jana Rusina

wieloletniego i cenionego członka PTMP

Prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy. Życzymy Państwu wiele siły w tym trudnym okresie żałoby.

Dyrekcja i pracownicy WOMP-ZCLiP  oraz członkowie PTMP”

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 21 października 2022 o g. 13.30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Więcej aktualności

Data publikacji: 29 września 2023

Nowoczesny sprzęt trafił do przychodni WOMP

Więcej informacji

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 września 2023

Kondolencje dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza

Więcej informacji