Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Ogłoszenie konkursu ofert POZ

1) w Szczecinie w Przychodni nr 1, ul. Bolesława Śmiałego 33:

  •  podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy : 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

2) w Stargadzie w Przychodni nr 5,  Al.Żołnierza 12 / Przychodnia nr 4, ul.A.Mickiewicza 18:

  •  podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy: 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

3) w Szczecinie w Przychodni nr 2, ul.3-go Maja 25-27:

  • podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy: 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

Zestaw dokumentów wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia oferty dostępny drogą elektroniczną, po uprzednim kontakcie z biurem kadr, adres mailowy: mczubernat@womp.szczecin.pl.

Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów konkursowych od dnia 06.12.2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00 w siedzibie Zamawiającego, w budynku B pokój 326, za opłatą 20 złotych.

Oferty można składać osobiście w dni robocze lub pocztą na adres ul.Bolesława Śmiałego 33,
70-347 Szczecin w Kancelarii pok.6 (budynek A) do dnia: 14.12.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w siedzibie zamawiąjącego w pokoju 330 (budynek B) w dniu 14.12.2018 r. o godz.11:00.

Informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu 91 4349 wew.126.

Konkurs organizowany jest na podstawie: art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części i zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny. Warunki udziału w konkursie mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje w sposób, w którym konkurs został ogłoszony. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od oferentów nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Plik JPG: Ogłoszenie konkursu ofert

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji