Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Ogłoszenie konkursu ofert POZ

1) w Szczecinie w Przychodni nr 1, ul. Bolesława Śmiałego 33:

  •  podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy : 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

2) w Stargadzie w Przychodni nr 5,  Al.Żołnierza 12 / Przychodnia nr 4, ul.A.Mickiewicza 18:

  •  podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy: 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

3) w Szczecinie w Przychodni nr 2, ul.3-go Maja 25-27:

  • podstawowej opieki zdrowotnej (minimalny wymiar godzinowy: 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku),

Zestaw dokumentów wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia oferty dostępny drogą elektroniczną, po uprzednim kontakcie z biurem kadr, adres mailowy: mczubernat@womp.szczecin.pl.

Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów konkursowych od dnia 06.12.2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00 w siedzibie Zamawiającego, w budynku B pokój 326, za opłatą 20 złotych.

Oferty można składać osobiście w dni robocze lub pocztą na adres ul.Bolesława Śmiałego 33,
70-347 Szczecin w Kancelarii pok.6 (budynek A) do dnia: 14.12.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w siedzibie zamawiąjącego w pokoju 330 (budynek B) w dniu 14.12.2018 r. o godz.11:00.

Informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu 91 4349 wew.126.

Konkurs organizowany jest na podstawie: art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części i zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny. Warunki udziału w konkursie mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje w sposób, w którym konkurs został ogłoszony. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od oferentów nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Plik JPG: Ogłoszenie konkursu ofert

Więcej aktualności

Data publikacji: 7 stycznia 2021

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 7 stycznia 2021

Kondolencje dla Pani Bożeny Bakiery

Więcej informacji

Data publikacji: 23 grudnia 2020

Odpłatne szczepienia przeciw grypie

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
  • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
  • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.