Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 29 kwietnia 2022

Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w placówkach medycznych (przychodnie, szpitale, apteki)

SZANOWNY PACJENCIE,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1144) nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach do dnia 31 sierpnia 2022 r.

UWAGA: NA  TERENIE PRZYCHODNI  WOMP–ZCLiP,  jak i we wszystkich pozostałych podmiotach leczniczych (przychodniach, szpitalach i aptekach)

NADAL OBOWIĄZUJE NAKAZ  ZAKRYWANIA UST  I  NOSA przy użyciu MASECZKI!

Rozporządzenie obowiązuje do 31 sierpnia 2022 roku.

UWAGA: WSTĘP DO PRZYCHODNI I GABINETÓW WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ, ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP (ZALECANA DEZYNFEKCJA RĄK LUB RĘKAWICZKI OCHRONNE)

 

UKR:

ШАНОВНИЙ ПАЦІЄНТ,

Відповідно до Постанови Ради Міністрів від 27 мая 2022 року про встановлення деяких обмежень, розпоряджень та заборон у зв’язку з виникненням

надзвичайного епідеміологічного стану, в клініці  WOMP-ZCLiP, як і в усіх інших медичних установах

є обов’язок прикривати рот і ніс за допомогою МАСКИ!

RU:

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ

Согласно Постановлению Совета Министров от 27 мая 2022 г. об установлении некоторых ограничений, распоряжений и запретов в связи с возникновением чрезвычайного эпидемиологического положения, в клинике WOMP-ZCLiP, как и во всех других медицинских учреждениях есть обязанность прикрывать рот и нос с помощью МАСКИ !

28.03.2022_KORONAWIRUS – INFO A3 WEJŚCIE GŁÓWNE (Aktualne)

Więcej aktualności

Data publikacji: 23 listopada 2022

WOMP-ZCLiP zatrudni Specjalistę Działu Administracyjno-Technicznego

Więcej informacji

Data publikacji: 18 listopada 2022

Sklep Ortopedyczny nieczynny w dniach 21.11.2022 – 02.12.2022

Więcej informacji

Data publikacji: 16 listopada 2022

WOMP-ZCLiP zatrudni Gastroenterologa, Chirurga, Ortopedę

Więcej informacji