Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 2 stycznia 2023

Przedłużenie obowiązku noszenia maseczek w placówkach medycznych (przychodnie, szpitale, apteki)

SZANOWNY PACJENCIE,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 2736) nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach do dnia 31 marca 2023 r.

UWAGA: NA  TERENIE PRZYCHODNI  WOMP–ZCLiP,  jak i we wszystkich pozostałych podmiotach leczniczych (przychodniach, szpitalach i aptekach)

NADAL OBOWIĄZUJE NAKAZ  ZAKRYWANIA UST  I  NOSA przy użyciu MASECZKI!

Rozporządzenie obowiązuje do 31 marca 2023 roku.

UWAGA: WSTĘP DO PRZYCHODNI I GABINETÓW WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ, ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP (ZALECANA DEZYNFEKCJA RĄK LUB RĘKAWICZKI OCHRONNE)

 

UKR:

ШАНОВНИЙ ПАЦІЄНТ,

Відповідно до Постанови Ради Міністрів про встановлення деяких обмежень, розпоряджень та заборон у зв’язку з виникненням

надзвичайного епідеміологічного стану, в клініці  WOMP-ZCLiP, як і в усіх інших медичних установах

є обов’язок прикривати рот і ніс за допомогою МАСКИ!

RU:

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ

Согласно Постановлению Совета Министров об установлении некоторых ограничений, распоряжений и запретов в связи с возникновением чрезвычайного эпидемиологического положения, в клинике WOMP-ZCLiP, как и во всех других медицинских учреждениях есть обязанность прикрывать рот и нос с помощью МАСКИ !

Więcej aktualności

Data publikacji: 7 marca 2023

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Szczecin

Więcej informacji

Data publikacji: 7 marca 2023

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Stargard

Więcej informacji

Data publikacji: 15 lutego 2023

Kondolencje dla Pana dr n. med. Janusza Kołeckiego z powodu śmierci Ojca

Więcej informacji