Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 13 marca 2019

Przychodnia na Kopernika z dofinansowaniem

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie podpisał umowę, która gwarantuje placówkom wsparcie na dalsze inwestycje. Fundusze pochodzą z budżetu województwa. Porozumienie z dyrektorem WOMP – ZCLiP podpisał marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa. Nastąpiło to w środę, 13 marca 2019 roku w Szczecinie.

Przyznane dofinansowanie to efekt wniosku złożonego przez dyrekcję WOMP, wskazującego na konieczność przeprowadzenia działań w lecznicy.

– Jak co roku wspieramy działania marszałkowskich szpitali. W tym roku zabezpieczyliśmy na ten cel 6 mln zł. Środki budżetu województwa przeznaczyliśmy na wkłady własne jednostek do inwestycji prowadzonych z mocnym zastrzykiem funduszy RPO, a także na istotne zakupy specjalistycznego sprzętu czy prace modernizacyjne. W ten sposób chcemy, aby nasze placówki utrzymywały wysokie standardy leczenia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

WOMP w Szczecinie otrzyma 500 tys. zł na przeprowadzenie oszacowanego na 800 tys. zł trzeciego etapu termomodernizacji obiektu Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Kopernika 18. Prace obejmują roboty rozbiórkowo-konstrukcyjne oraz remont stropów, tynków i ścian. Dzięki zmianom placówka opuści pomieszczenia dzierżawione dotąd od PKP przy ul. 3 Maja.

– Te środki bardzo pomogą nam w prowadzeniu inwestycji, której koszty w stosunku do planów wzrosły. Budynek jest pod stałą kontrolą konserwatora zabytków, dlatego prace remontowe tzw. trzeciego etapu termonodernizacji rozłożyliśmy na rok 2019 i 2020. To pozwoli na skupienie świadczeń rehabilitacyjnych w jednym miejscu co wiąże się z komfortem dla pacjentów i oszczędnościami dla placówki – stwierdziła dyrektor WOMP Szczecin Małgorzata Sysło-Przedpełska.

Więcej aktualności

Data publikacji: 11 lipca 2024

Nowa lokalizacja Pracowni USG w Stargardzie

Więcej informacji

Data publikacji: 1 lipca 2024

Chłodniej w szczecińskich WOMP-ach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Mammografia skryningowa: zgłaszają się coraz młodsze pacjentki

Więcej informacji