Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 23 czerwca 2021

Rehabilitacja pocovidowa w WOMP-ZCLiP

Przychodnia Rehabilitacyjna WOMP-ZCLiP nr3 w Szczecinie przy ul. Kopernika 18 uruchomiła rehabilitację stacjonarną i domową dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Do 6-tygodniowego programu fizjoterapeutycznego mogą zgłosić się pacjenci ze skierowaniem od lekarza POZ, maksymalnie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Program trwa 6 tygodni i obejmuje m. in. wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, wizyty terapeutyczne, przy czym ich ilość zależna jest od wydolności pacjenta.  Wizyty  obejmują dostosowany do wydolności pacjenta wysiłek fizyczny, edukację oddechową oraz instruktaż postępowania w warunkach domowych.

W naszej placówce mamy możliwość kwalifikowania i prowadzenia rehabilitacji w programie w warunkach domowych dla osób, które ze względu na stan zdrowia, nie mogą dotrzeć do przychodni.

Rehabilitacja odbywa  się w Przychodni Rehabilitacyjnej WOMP-ZCLiP nr 3 w Szczecinie przy ul. Kopernika 18. Do programu mogą być zakwalifikowani pacjenci maksymalnie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Warunkiem zgłoszenia się jest skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tylko forma papierowa, nie ma możliwości wystawienia e-skierowania). Skierowanie powinno zawierać m. in. datę zakończenia leczenia na COVID-19 (data wypisu ze szpitala, zakończenie izolacji lub zakończenie pobytu w izolatorium). Wskazane jest także aby zawierało ocenę w skali mMRC (warunek przyjęcia do programu to niewydolność oddechowa co najmniej 1 w podanej skali).*

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30 pod nr tel.: 91 481 73 67, 515 277 384.

*Skala mMRC (modified Medical Research Council)
0  – duszność występuje jedynie podczas dużego wysilku fizycznego;
1 – duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub wchodzenie na niewielkie wzniesienie;
2 – z powodu duszności chory chodzi wolniej niż rówieśnicy lub idąc we własnym tempie po plaskim terenie, musi się zatrzymać do nabrania tchu;
3 – po przejściu ~100 m lub po kilku minutach marszu po płaskim terenie chory musi się zatrzymać do nabrania tchu;
4 – duszność uniemożliwia choremu opuszczanie domu lub wystepuje przy ubieraniu się lub rozbieraniu.

Uwaga: w trakcie programu pacjent nie może korzystać z innego rodzaju rehabilitacji finansowanej przez NFZ.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji