Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Rejestracja internetowa

W celu zresetowania hasła należy wysłać e-mail na irejestracja@womp.szczecin.pl z prośbą o zresetowanie, podając przy tym imię, nazwisko i nr PESEL.

Aby uzyskać dostęp do rejestracji internetowej i otrzymywać potwierdzenia z rejestracji drogą mailową proszę uważnie przeczytać poniższe informacje i wyrazić formalną zgodę zaznaczając pole wyboru. Następnie proszę postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Uwaga !
Możliwość założenia konta w rejestracji internetowej przysługuje tylko Pacjentom, którzy wcześniej złożyli deklaracje do któregokolwiek z naszych lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Pacjenci korzystający z naszej przychodni po raz pierwszy, a także ci którzy nie złożyli deklaracji do naszego lekarza POZ proszeni są o jednorazowe osobiste przyjście do naszej przychodni – celem dopełnienia tego obowiązku i wprowadzenia do naszego systemu lub proszę skorzystać z systemu e-deklaracji.
Ewentualnie proszę zarejestrować się (jednorazowo) na wybrany, wolny termin poprzez rejestrację telefoniczną nr tel. 91 43 49 200 – gdzie zostanie zarezerwowana wizyta (teleporada) z informacją, że będzie aktywna po podpisaniu deklaracji do lekarza POZ. Przed planowaną godziną wizyty do lekarza uprasza się o podejście do okienka rejestracji i podpisanie deklaracji (ponieważ mogą być kolejki do rejestracji proszę o pojawienie się w przychodni około pół godziny wcześniej).
Następnie proszę jeszcze raz wysłać maila z prośbą o założenie konta w rejestracji internetowej, można też taką prośbę złożyć w rejestracji przy pierwszej wizycie (na miejscu zostanie wydany login i hasło).
Kolejne rejestracje wizyty będą już możliwe przez internet bez potrzeby przychodzenia do przychodni

Po wprowadzeniu Państwa adresu mailowego do naszego systemu każda rejestracja jak i odwołanie zostanie potwierdzona wiadomością na podany adres mailowy. Dodatkowo będą Państwo informowani o zbliżających się terminach wizyt – pierwsze przypomnienie o zbliżającej się wizycie zostanie wysłane na 14 dni przed, kolejne na dwa dni przed terminem. Przypomnienia będą automatycznie wysyłane także w sprawie wizyt zarejestrowanych innymi kanałami niż rejestracja internetowa (przez telefon, lub bezpośrednio w naszych placówkach). Przypomnienie zostanie wysyłane w sprawie wizyt do wszystkich lekarzy także do specjalistów.

Wysyłając do nas maila z danymi osobowymi wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie soich danych osobowych w celu realizacji usługi rejestracji internetowej, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Oświadczacie, że zapoznaliście się z Klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej i ją rozumiecie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest świadczeniodawca, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu wizyty lekarskiej:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin tel.: 91 434 91 00,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@womp.szczecin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw lub do momentu odwołania zgody, o ile nie stanowią inaczej aktualne przepisy prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty.
6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez korespondencję e-mail oraz jego stronę www.

 

Do rejestracji internetowej

Więcej aktualności

Data publikacji: 26 lutego 2021

Obowiązek noszenia maseczek

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

SZANOWNY PACJENCIE

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN.24 LUTEGO 2021 W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII, WCHODZĄCYM W ŻYCIE W DNIU 27 LUTEGO 2021

NA  TERENIE PRZYCHODNI  WOMP–ZCLiP

OBOWIĄZUJE NAKAZ  ZAKRYWANIA UST  I  NOSA wyłącznie przy użyciu MASECZKI!

UWAGA: WSTĘP DO PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ, ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP (ZALECANA DEZYNFEKCJA RĄK LUB RĘKAWICZKI OCHRONNE)

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

  • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
  • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
  • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.