Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 28 października 2020

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

 1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej. 
 2. Przy rezerwacji pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie kiedy lekarz zadzwoni.
 3. Rezerwacja teleporady jest możliwa na jeden z trzech sposobów
  1. Osobiście lub przez osobę trzecią w przychodni
  2. Telefonicznie na numery:

   Przychodnia

   Numer telefonu

   Przychodnia nr 1 Szczecin  ul. Bolesława Śmiałego 33

   Tel. 91 43 49 200

   Przychodnia nr 2 Szczecin, ul. Kopernika 18, Szczecin
   Przychodnia nr 4 ul. Adama Mickiewicza 18, Stargard 91 578 56 16 / 91 834 27 44
   Przychodnia nr 5 al. Żołnierza 12, Stargard 91 573 64 00 / 91 573 64 02 / 91 573 96 25 / 91 573 89 99
  3. Internetowo– poprzez stronę internetową www.womp.szczecin.pl
 4. W celu zrealizowania Konsultacji Telefonicznej lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu. Konsultacja Telefoniczna zostaje wówczas anulowana. Konsultacja Telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta. W trakcie udzielania Konsultacji Telefonicznej personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas Konsultacji Telefonicznej Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.

Sposoby realizacji: e-Recepta Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent jest o tym informowany podczas rozmowy telefonicznej lub otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych Jeżeli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne lub obrazowe, Pacjent wykonuje je we wskazanej placówce.

Informujemy o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki IKP m.in. otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail, udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię, sprawdzisz wynik testu na koronawirusa. Szczegóły na https://pacjent.gov.pl/

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji