Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 28 października 2020

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

 1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej. 
 2. Przy rezerwacji pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie kiedy lekarz zadzwoni.
 3. Rezerwacja teleporady jest możliwa na jeden z trzech sposobów
  1. Osobiście lub przez osobę trzecią w przychodni
  2. Telefonicznie na numery:

   Przychodnia

   Numer telefonu

   Przychodnia nr 1 Szczecin  ul. Bolesława Śmiałego 33

   Tel. 91 43 49 200

   Przychodnia nr 2 Szczecin, ul. Kopernika 18, Szczecin
   Przychodnia nr 4 ul. Adama Mickiewicza 18, Stargard 91 578 56 16; 91 834 27 44
   Przychodnia nr 5 al. Żołnierza 12, Stargard na parterze budynku– 91 573 64 00 91 573 64 02 – na II piętrze budynku– 91 573 96 25, 91 573 89 99
  3. Internetowo– poprzez stronę internetową www.womp.szczecin.pl
 4. W celu zrealizowania Konsultacji Telefonicznej lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu. Konsultacja Telefoniczna zostaje wówczas anulowana. Konsultacja Telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta. W trakcie udzielania Konsultacji Telefonicznej personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas Konsultacji Telefonicznej Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.

Sposoby realizacji: e-Recepta Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent jest o tym informowany podczas rozmowy telefonicznej lub otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych Jeżeli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne lub obrazowe, Pacjent wykonuje je we wskazanej placówce.

Informujemy o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki IKP m.in. otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail, udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię, sprawdzisz wynik testu na koronawirusa. Szczegóły na https://pacjent.gov.pl/

Więcej aktualności

Data publikacji: 26 lutego 2021

Obowiązek noszenia maseczek

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

SZANOWNY PACJENCIE

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN.24 LUTEGO 2021 W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII, WCHODZĄCYM W ŻYCIE W DNIU 27 LUTEGO 2021

NA  TERENIE PRZYCHODNI  WOMP–ZCLiP

OBOWIĄZUJE NAKAZ  ZAKRYWANIA UST  I  NOSA wyłącznie przy użyciu MASECZKI!

UWAGA: WSTĘP DO PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ, ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP (ZALECANA DEZYNFEKCJA RĄK LUB RĘKAWICZKI OCHRONNE)

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.