Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 21 września 2020

Szczepienia na grypę 65+ Aktualizacja: Zgłoszenia do programu szczepień zostały zakończone.

Aktualizacja!

Zgłoszenia do programu szczepień zostały zakończone.

Brak możliwości składania kolejnych wniosków papierowych lub elektronicznych.

Osoby, które złożyły wniosek oraz zostały pozytywnie zakwalifikowane do programu szczepień będą informowani telefonicznie o szczegółach przez pracowników o miejscu, dacie i godzinie wizyty.

 

 

Aktualizacja!

Zgłoszenia do programu szczepień zostały zakończone.

Brak możliwości składania kolejnych wniosków papierowych lub elektronicznych.

 

Rozpoczynamy „Program zdrowotny pn. Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.

Program w całości finansowany przez Gminę Miasto Szczecin oraz realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

Zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza w placówce przy ul. Bolesława Śmiałego 33 lub Kopernika 18 w Szczecinie.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych w ramach programu zdrowotnego Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecin, w całości finansowanych przez Gminę Miasto Szczecin jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecin ul. B. Śmiałego 33, 70-347 Szczecin. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@womp.szczecin.pl.

Celem przetwarzania jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciw grypie i zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobieganiem zachorowaniem na grypę i występowanie powikłań pogrypowych.

Dane przetwarzane są na podstawie:

  • art. 6 ust 1 pkt a), tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
  • art. 9 ust. 2 lit h) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: (potwierdzenia realizacji projektu)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do weryfikacji realizacji programu zdrowotnego w tym Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa w przypadku projektów realizowanych z programów Unii Europejskiej 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aktualizacja!

Zgłoszenia do programu szczepień zostały zakończone.

Brak możliwości składania kolejnych wniosków papierowych lub elektronicznych.

Więcej aktualności

Data publikacji: 30 października 2020

Dodatkowe numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLIP

Więcej informacji

Data publikacji: 28 października 2020

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

Więcej informacji

Data publikacji: 20 października 2020

Ruszamy z gimnastyką korekcyjną dla dzieci

Więcej informacji