Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 5 lutego 2022

WOMP-ZCLiP zatrudni pracownika na stanowisko do spraw kadrowo – płacowych

WOMP-ZCLiP zatrudni pracownika na stanowisko do spraw kadrowo – płacowych

Do zadań będzie należało:

– zapewnienie obsługi kadrowo – płacowej pracowników WOMP – ZCLiP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obsługę osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.

Wymagania:

– min. wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe);

– min. 1 rok doświadczenia w stosowaniu prawa pracy lub min. 1 rok pracy związanej z prowadzeniem obsługi kadrowo – płacowej (pożądane min. 3 lata pracy w obszarze kadrowo – płacowym);

– praktyczna znajomość przepisów kadrowo-płacowych;

– znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, kodeksu cywilnego w ramach zawierania umów cywilno-prawnych;

– znajomość przepisów w zakresie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych;

– wiedza i doświadczenie z zakresu naliczania wynagrodzeń (w tym wynagrodzeń chorobowych i zasiłków);

– znajomość obsługi programu Płatnik;

– umiejętność obsługi pakietu MS Office;

– samodzielność, skrupulatność i obowiązkowość;

– umiejętność pracy pod presją czasu;

– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

– CV;

– list motywacyjny;

– skan dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

– odręcznie podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Oferty można przesyłać na adres:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,. Dział Kadrowo-Płacowy, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”,
  • e-mail: rekrutacja@womp.szczecin.pl

Proces rekrutacji obejmować będzie:

  • ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  • rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie

Dodatkowe informacje:

  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  • dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  • w przypadku składania dokumentów w wersji papierowej wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji