Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 20 października 2020

Rejestracja internetowa do lekarza POZ (Teleporada)

W celu zresetowania hasła należy wysłać e-mail na irejestracja@womp.szczecin.pl z prośbą o zresetowanie, podając przy tym imię, nazwisko i nr PESEL.

Aby uzyskać dostęp do rejestracji internetowej i otrzymywać potwierdzenia z rejestracji drogą mailową proszę uważnie przeczytać poniższe informacje i wyrazić formalną zgodę zaznaczając pole wyboru. Następnie proszę postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Uwaga !
Możliwość założenia konta w rejestracji internetowej przysługuje tylko Pacjentom, którzy wcześniej złożyli deklaracje do któregokolwiek z naszych lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Pacjenci korzystający z naszej przychodni po raz pierwszy, a także ci którzy nie złożyli deklaracji do naszego lekarza POZ proszeni są o jednorazowe osobiste przyjście do naszej przychodni, skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i złożenie eDeklaracji lub przesłanie wypełnionej deklaracji poprzez email – celem dopełnienia tego obowiązku i wprowadzenia do naszego systemu.
Ewentualnie proszę zarejestrować się (jednorazowo) na wybrany, wolny termin poprzez rejestrację telefoniczną nr tel. 91 43 49 200 – gdzie zostanie zarezerwowana wizyta (teleporada) z informacją, że będzie aktywna po podpisaniu deklaracji do lekarza POZ. Przed planowaną godziną wizyty do lekarza uprasza się o podejście do okienka rejestracji i podpisanie deklaracji (ponieważ mogą być kolejki do rejestracji proszę o pojawienie się w przychodni około pół godziny wcześniej).
Następnie proszę jeszcze raz wysłać maila z prośbą o założenie konta w rejestracji internetowej, można też taką prośbę złożyć w rejestracji przy pierwszej wizycie (na miejscu zostanie wydany login i hasło).
Kolejne rejestracje wizyty będą już możliwe przez internet bez potrzeby przychodzenia do przychodni.

Po wprowadzeniu Państwa adresu mailowego do naszego systemu każda rejestracja jak i odwołanie zostanie potwierdzona wiadomością na podany adres mailowy. Dodatkowo będą Państwo informowani o zbliżających się terminach wizyt – pierwsze przypomnienie o zbliżającej się wizycie zostanie wysłane na 14 dni przed, kolejne na dwa dni przed terminem. Przypomnienia będą automatycznie wysyłane także w sprawie wizyt zarejestrowanych innymi kanałami niż rejestracja internetowa (przez telefon, lub bezpośrednio w naszych placówkach). Przypomnienie zostanie wysyłane w sprawie wizyt do wszystkich lekarzy także do specjalistów.

Wysyłając do nas maila z danymi osobowymi wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie soich danych osobowych w celu realizacji usługi rejestracji internetowej, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Oświadczacie, że zapoznaliście się z Klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej i ją rozumiecie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest świadczeniodawca, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu wizyty lekarskiej:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin tel.: 91 434 91 00,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@womp.szczecin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw lub do momentu odwołania zgody, o ile nie stanowią inaczej aktualne przepisy prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty.
6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez korespondencję e-mail oraz jego stronę www.

 

Do rejestracji internetowej

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji