Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 7 kwietnia 2022

Kondolencje dla Pani Anny Juszkiewicz

Pani Annie Juszkiewicz

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Mamy

składają Dyrekcja i Pracownicy
WOMP – ZCLiP
w Szczecinie

Więcej aktualności

Data publikacji: 22 listopada 2023

Kondolencje dla Pana lek. med. Romana Adamowskiego

Więcej informacji

Data publikacji: 17 listopada 2023

Świadczenia socjalne – informacja dla pracowników i emerytów WOMP – ZCliP

Więcej informacji

Data publikacji: 15 listopada 2023

W WOMP leczymy zimnem

Więcej informacji