Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Jak chronić oczy przed słońcem?

Okulary przeciwsłoneczne

Stosowanie okularów przeciwsłonecznych chroni skutecznie przed ryzykiem rozwoju chorób oczu powodowanych przez promieniowanie UV. Eksponowanie oczu na wysoką dawkę promieniowania UV wywołuje oparzenie rogówki , zapalenie spojówek , natomiast przewlekłe działanie promieniowania UV nawet o niskim nasileniu może prowadzić do rozwoju skrzydlika , zaćmy jak również raka kolczystokomórkowego rogówki i spojówki.

Przewlekłe i intensywne działanie promieniowania UV może prowadzić do rozwoju zaćmy z powodu niewielkiej przemiany białek w komórkach włókien soczewki.

Należy również pamiętać , że siatkówka jest w istotny sposób narażona na negatywny wpływ ze strony prom. UV . Szczególnie narażona na ryzyko uszkodzeń ze strony słońca jest siatkówka u osób młodych , ponieważ soczewka u młodych osób nie zawiera jeszcze specjalnego żółtego pigmentu chroniącego siatkówkę przed wpływem szkodliwych promieni UV . Sama siatkówka posiada własne mechanizmy obronne tj. nabłonek barwnikowy siatkówki i błona naczyniowa , które zawierają melaninę pochłaniającą promienie UV i jednocześnie chronią siatkówkę przed uszkodzeniem tym promieniowaniem. Niestety wraz z wiekiem poziom melaniny zmniejsza się – ulega fotorozkładowi – i jednocześnie stanowi gorszą ochronę przed uszkodzeniami ze strony promieni UV. W wyniku tych wszystkich negatywnych procesów zachodzących w siatkówce pod wpływem promieniowania UV dochodzi do obumierania pręcików i czopków , ponieważ nie są one odpowiednio odżywione co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) .

Zwraca się również uwagę na stosowanie niektórych leków takich jak : związki psychotropowe , antybiotyki , niesterydowe leki przeciwzapalne oraz leki ziołowe , które mogą działać jak związki fotouczulające i prowadzić do uszkodzeń siatkówki po emisji światła słonecznego.

Reasumując: jedyną właściwą ochroną oczu przed promieniowaniem UV są odpowiednie okulary przeciwsłoneczne posiadające odpowiednie filtry UVA I UVB oraz niebagatelną sprawą jest sam kształt takich okularów, które mają zapewnić także ochronę okolicy skroni.

Przygotował lek. med.Rafał Jędrzejczyk – specjalista okulistyki

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji