Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 15 marca 2022

Kondolencje dla Pani lek. med. Justyny Badury

Pani lek. med.
Justynie Badurze

wyrazy najgłębszego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Ojca

składają Dyrekcja i Pracownicy
WOMP – ZCLiP
w  Szczecinie

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji