Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 28 listopada 2022

Kondolencje dla Pani Karoliny Mituty z powodu śmierci Mamy

Pani Karolinie Mitucie

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Mamy

składają Dyrekcja i Pracownicy
WOMP – ZCLiP
w Szczecinie

WOMP-ZCLiP

Więcej aktualności

Data publikacji: 29 września 2023

Nowoczesny sprzęt trafił do przychodni WOMP

Więcej informacji

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 września 2023

Kondolencje dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza

Więcej informacji