Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 25 marca 2022

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. dr n. med. Andrzeja Domańskiego

W imieniu pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie składamy wyrazy głębokiego smutku i żalu rodzinie i bliskim

śp. dr n. med. Andrzeja Domańskiego

wieloletniego i cenionego pracownika WOMP-ZCLiP w Szczecinie.

Prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy. Życzymy Państwu wiele siły w tym trudnym okresie żałoby.

Dyrekcja i Kierownictwo WOMP-ZCLiP”

Więcej aktualności

Data publikacji: 29 września 2023

Nowoczesny sprzęt trafił do przychodni WOMP

Więcej informacji

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 września 2023

Kondolencje dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza

Więcej informacji