Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 25 marca 2022

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. dr n. med. Andrzeja Domańskiego

W imieniu pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie składamy wyrazy głębokiego smutku i żalu rodzinie i bliskim

śp. dr n. med. Andrzeja Domańskiego

wieloletniego i cenionego pracownika WOMP-ZCLiP w Szczecinie.

Prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy. Życzymy Państwu wiele siły w tym trudnym okresie żałoby.

Dyrekcja i Kierownictwo WOMP-ZCLiP”

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji