Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

śp. Pani Anieli Rogozińskiej

wieloletniego i cenionego pracownika WOMP-ZCLiP w Szczecinie.

Więcej aktualności

Data publikacji: 22 listopada 2023

Kondolencje dla Pana lek. med. Romana Adamowskiego

Więcej informacji

Data publikacji: 17 listopada 2023

Świadczenia socjalne – informacja dla pracowników i emerytów WOMP – ZCliP

Więcej informacji

Data publikacji: 15 listopada 2023

W WOMP leczymy zimnem

Więcej informacji