Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 12 grudnia 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Svitlany Fomenko

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

śp. Svitlany Fomenko

 pracownika WOMP-ZCLiP w Szczecinie.

Więcej aktualności

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni lekarzy POZ oraz lekarzy różnych specjalizacji / w trakcie specjalizacji

Więcej informacji

Data publikacji: 8 lutego 2024

WOMP-ZCLiP zatrudni Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, do NiŚOZ, do punktu szczepień dla dzieci

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2024

Ginekolodzy znów przyjmują w Stargardzie

Więcej informacji