Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 12 grudnia 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Svitlany Fomenko

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

śp. Svitlany Fomenko

 pracownika WOMP-ZCLiP w Szczecinie.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji