Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 22 sierpnia 2023

WOMP-ZCLiP zatrudni pracownika ds. utrzymania czystości

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, poszukuje osoby do wykonywania czynności z zakresu:

 

Pracownik ds. utrzymania czystości

 

 

Wymagania obligatoryjne :

 

·         wykształcenie min. podstawowe;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         osoba nie karana;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

·         gotowość do pracy w systemie zmianowym;

·         umiejętność do pracy w zespole;

 

Wymagania faktyczne :

 

·         Utrzymanie w należytej czystości w wyznaczonej przez Przełożonego części Przychodni oraz znajdującego się tam wyposażenia i sprzętu.

·         Sprzątanie gabinetów, pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń znajdujących się w obiekcie wg. potrzeb Pracodawcy.

·         Odkurzanie podłóg w pomieszczeniach.

·         Ścieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów, sprzętów i urządzeń.

·         Sprzątanie pomieszczeń medycznych wg „Procedury sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu WOMP-ZCLiP”.

·         Utrzymywanie czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz toalet z umywalkami między innymi poprzez dbałość o ogólny wygląd pomieszczeń, mycie posadzek, ścian, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury.

·         Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki higieny.

·         Usuwanie zgromadzonych odpadów medycznych wg procedury i opróżniane koszy na śmieci.

·         Używanie narzędzi i środków czystości (myjących i dezynfekujących) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem stosowania.

·         Dbanie o powierzone narzędzia do pracy poprzez odpowiednie ich czyszczenie i przechowywanie.

·         Pobieranie i zdawanie kluczy od pomieszczeń w celu sprzątania.

·         Informowanie przełożonego o zaobserwowanych awariach urządzeń sanitarnych lub infrastruktury w tym o wszystkich wyciekach płynów z instalacji wod.-kan. i c.o.

·         Zapoznawanie się i przestrzeganie obowiązujących wymagań (pod względem sanitarnym) dla pomieszczeń w zakładach opieki zdrowotnej

·         Zamykanie pomieszczeń, okien oraz gaszenie świateł po zakończonej pracy.

·         Usuwanie skutków awarii sieci wod.-kan. etc.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

·         doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

 

Umiejętności :

 

·         wyznaczania priorytetów,

·         efektywnego wykorzystania czasu pracy,

·         odporność na stres,

·         odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność,

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie w ramach umowy zlecenie, praca zmianowa;

·         pracę w miłej i przyjaznej atmosferze;

Miejsce wykonywania czynności utrzymania czystości:

·         Przychodnia nr 1 WOMP – ZCLiP ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin.

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy na podanym stanowisku prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@womp.szczecin.pl. W tytule wiadomości prosimy podać imię i nazwisko wraz z dopiskiem: „Rekrutacja – pracownik ds. utrzymania czystości”.

 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.

 

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji